Παμπόροβο Πακέτα Σκι Τιμές

Σημαντικό: Οι τιμές είναι σε Ευρώ ανά άτομο και οι κρατησεις πρέπει να γίνονται με προ πληρωμη τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών σκι μόνο από την ιστοσελίδα αυτή και όχι επί τόπου στο θέρετρο.
Οι τιμές μας είναι έως και 50% χαμηλότερες από τις τιμές των υπηρεσιών σκι στα θέρετρα. Η κράτηση εξοπλισμού σκι και lift pass θα σας παραδοθεί από τον εκπρόσωπό μας στην ημερομηνία έναρξης και δεν χρειάζεται να περιμένετε για σκι εξοπλισμό, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 1 ώρα κατά την υψηλή περίοδο.
Οι/η Κάρτες/α Τελεφερίκ θα λάβετε από τον/την εκπρόσωπό μας στο θέρετρο στην ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών σκι ή το προηγούμενο βράδυ μετά από ραντεβού μαζί του/της.
Το εξοπλισμό σκι μπορείτε να λάβετε από την διορισμένη σκι-αποθήκη στην οποία θα κατευθυνθείτε από τον εκπρόσωπό μας.

Χειμερινή Περίοδος για Σκί 2022/23

Σκιέρ - Ενήλικας (18+ y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Πληρής σκι πακέτο :
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
142 €
128 €
197 €
177 €
262 €
236 €
322 €
290 €
366 €
329 €
459 €
413 €
508 €
457 €
584 €
526 €
628 €
565 €
688 €
619 €
732 €
659 €
840 €
756 €
Κάρτα Τελεφερίκ 76 €
68 €
107 €
96 €
137 €
123 €
168 €
151 €
197 €
177 €
244 €
220 €
273 €
246 €
304 €
274 €
334 €
301 €
365 €
329 €
394 €
355 €
441 €
397 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί 78 €
70 €
112 €
101 €
147 €
132 €
178 €
160 €
210 €
189 €
258 €
232 €
288 €
259 €
324 €
292 €
357 €
321 €
388 €
349 €
420 €
378 €
467 €
420 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα) 126 €
113 €
177 €
159 €
234 €
211 €
276 €
248 €
329 €
296 €
411 €
370 €
455 €
410 €
510 €
459 €
563 €
507 €
605 €
545 €
658 €
592 €
729 €
656 €
Private instructor for families and friends for up to 6 people( same level) for 4 hours per day - - 1276 €
1148 €
1595 €
1436 €
1782 €
1604 €
- - - - - - -
Σκιέρ - Παιδί (7 - 11.9 y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Πληρής σκι πακέτο :
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
84 €
76 €
122 €
110 €
160 €
144 €
196 €
176 €
234 €
211 €
281 €
253 €
318 €
286 €
356 €
320 €
394 €
355 €
430 €
387 €
468 €
421 €
513 €
462 €
Κάρτα Τελεφερίκ 48 €
43 €
66 €
59 €
84 €
76 €
101 €
91 €
119 €
107 €
149 €
134 €
167 €
150 €
185 €
167 €
203 €
183 €
220 €
198 €
238 €
214 €
268 €
241 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί 48 €
43 €
71 €
64 €
92 €
83 €
113 €
102 €
134 €
121 €
162 €
146 €
182 €
164 €
204 €
184 €
225 €
203 €
246 €
221 €
267 €
240 €
297 €
267 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα) 74 €
67 €
106 €
95 €
140 €
126 €
170 €
153 €
202 €
182 €
245 €
221 €
275 €
248 €
309 €
278 €
341 €
307 €
371 €
334 €
404 €
364 €
444 €
400 €
Σκιέρ - Youth (12 - 17.9 y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Πληρής σκι πακέτο :
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
129 €
116 €
179 €
161 €
237 €
213 €
291 €
262 €
332 €
299 €
416 €
374 €
460 €
414 €
527 €
474 €
568 €
511 €
622 €
560 €
663 €
597 €
760 €
684 €
Κάρτα Τελεφερίκ 63 €
57 €
86 €
77 €
111 €
100 €
135 €
122 €
156 €
140 €
197 €
177 €
219 €
197 €
242 €
218 €
267 €
240 €
291 €
262 €
312 €
281 €
353 €
318 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί 66 €
59 €
93 €
84 €
122 €
110 €
148 €
133 €
174 €
157 €
214 €
193 €
240 €
216 €
269 €
242 €
296 €
266 €
322 €
290 €
348 €
313 €
388 €
349 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα) 113 €
102 €
159 €
143 €
209 €
188 €
248 €
223 €
294 €
265 €
368 €
331 €
407 €
366 €
456 €
410 €
503 €
453 €
542 €
488 €
588 €
529 €
653 €
588 €
Snowboarders - Ενήλικας (18+ y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 142 €
128 €
197 €
177 €
262 €
236 €
322 €
290 €
366 €
329 €
459 €
413 €
508 €
457 €
584 €
526 €
628 €
565 €
688 €
619 €
732 €
659 €
840 €
756 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες 78 €
70 €
112 €
101 €
147 €
132 €
178 €
160 €
210 €
189 €
258 €
232 €
288 €
259 €
324 €
292 €
357 €
321 €
388 €
349 €
420 €
378 €
467 €
420 €
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 126 €
113 €
177 €
159 €
234 €
211 €
276 €
248 €
329 €
296 €
411 €
370 €
455 €
410 €
510 €
459 €
563 €
507 €
605 €
545 €
658 €
592 €
729 €
656 €
Snowboarders - Youth (12 - 17.9 y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 129 €
116 €
179 €
161 €
237 €
213 €
291 €
262 €
332 €
299 €
416 €
374 €
460 €
414 €
527 €
474 €
568 €
511 €
622 €
560 €
663 €
597 €
760 €
684 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες 66 €
59 €
93 €
84 €
122 €
110 €
148 €
133 €
174 €
157 €
214 €
193 €
240 €
216 €
269 €
242 €
296 €
266 €
322 €
290 €
348 €
313 €
388 €
349 €
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 113 €
102 €
159 €
143 €
209 €
188 €
248 €
223 €
294 €
265 €
368 €
331 €
407 €
366 €
456 €
410 €
503 €
453 €
542 €
488 €
588 €
529 €
653 €
588 €
Παιδική χαρά - Παιδί 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Σκι νηπιαγωγείο - μισή μέρα (4 - 6.9 y/o) 38 €
34 €
57 €
51 €
74 €
67 €
89 €
80 €
104 €
94 €
126 €
113 €
141 €
127 €
160 €
144 €
178 €
160 €
192 €
173 €
207 €
186 €
234 €
211 €
Σκι νηπιαγωγείο - μια μέρα (4 - 6.9 y/o) 78 €
70 €
110 €
99 €
138 €
124 €
165 €
149 €
196 €
176 €
243 €
219 €
274 €
247 €
305 €
275 €
329 €
296 €
360 €
324 €
392 €
353 €
407 €
366 €


κάντε κράτηση

Υπηρεσίες Σκι - Παρατηρήσεις

Κρατήσεις για τις υπηρεσίες σκι / snowboard και τα lift pass θα σας παραδοθούν από την εκπρόσωπο μας στο Παμπόροβο Galina Dafova στο κύριο χιονοδρομικό κέντρο/σχολείο (τηλ +359 887 636 000) - Χιονοδρομικό Κέντρο Νούμερο 2 - Malina κάθε μέρα το πρωί - στις ημερομηνίες έναρξης των υπηρεσιών σκι. Μπορείτε να συναντήσετε Galina Dafova στον δεύτερο όροφο στην αίθουσα Νούμερο 6 από τις 09.00 εώς 10.00 το πρωί οπού θα πάρετε τα σκι / snowboard, τα lift pass σας και θα σας παρουσιάσει τον εκπαιδευτή σκι σας έαν έχετε. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαμονής σας η Galina Dafova θα σας βοηθήσει.